Sprawozdania finansowe za rok 2019
 

Wykaz symboli wykorzystywanych w nazwach plików

Sprawozdania finansowe sporządzane na dzień 31.12.2019r.
Centrum Administracyjne nr 2
Dom Dziecka nr 4
Dom Dziecka nr 11
Dom Dziecka nr 12

Łączne sprawozdania finansowe sporządzane na dzień 31.12.2019r.

 

 

 

 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.