Majątek
 

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100, obręb B‑49, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 496/1 o pow. 6 465 m2, 496/2 o pow. 62 m2, 496/3 o pow. 15 m2, 496/4 o pow. 77 m2, 496/5 o pow. 27 m2, 496/6 o pow. 19 m2,  496/7 o pow. 14 m2, 496/8 o pow. 27 m2, uregulowana w księdze wieczystej KW nr 123792 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych będąca we władaniu Domu Dziecka nr 4 w Łodzi (Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.12.2003r.).
Na nieruchomości usytuowany jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek użytkowy o kubaturze 10 705 m³ i powierzchni użytkowej 1 999 m².
Nieruchomość została oddana do użytkowania w ramach trwałego zarządu zgodnie z decyzją nr DM-DM-IV.6844.8.2018 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.12.2018r.

Dom Dziecka nr 4 w Łodzi dysponuje

- 30 miejscami organizacyjnymi

- gabinetem psychologa i logopedy

- gabinetem terapeuty

- gabinetem pedagoga

- pokojem pracowników socjalnych

- świetlicą

- salą komputerową

- siłownią

- kuchnią

- stołówką

- magazynem żywnościowym

- 3 pokojami wypoczynkowymi

- 3 aneksami kuchennymi do przygotowywania i konsumpcji posiłków zgodnie z przepisami

- łazienkami z miejscami do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety zgodnie z przepisami

- 2 boiskami do gier sportowych

Dom Dziecka nr 11 w Łodzi mieści się w wynajmowanym od Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna lokalu użytkowym nr 2U przy ul. Wólczańskiej 251 o pow. 120,12 m2, w którym mieszczą się:
- 5 pokoi (10 miejsc organizacyjnych)
- 2 łazienki z miejscami do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety zgodnie z przepisami
- aneks kuchenny do przygotowywania i konsumpcji posiłków zgodnie z przepisami
- kotłownia

Dom Dziecka nr 12 w Łodzi mieści się w wynajmowanym od Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna lokalu użytkowym nr 4U przy ul. Wólczańskiej 251 o pow. 113,89 m2, w którym mieszczą się:
- 4 pokoje (10 miejsc organizacyjnych)
- 2 łazienki z miejscami do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety zgodnie z przepisami
- aneks kuchenny do przygotowywania i konsumpcji posiłków zgodnie z przepisami


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.