Ewidencja i rejestry


Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi udostępnia dane z prowadzonej ewidencji i archiwum wewnętrznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112,poz.1198 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.